Adres
Mobile Konsept Gayrimenkul
Cumhuriyet, 504/1. Sk. 12-8, 12-8
48303 Fethiye - Muğla

Cep: +90 552 448 5635


Vergi-No: We are a fully licensed real estate agency. Licence number 4801068
Ticaret-Sicil-No.: We are a fully licensed real estate agency. Licence number 4801068
Şirket-Sahibi: Mobile Konsept Gayrimenkul
Sirket yöneticisi: Mobile Konsept Gayrimenkul Danışmanı

 
Çerezler
Çerezler kısaca açıkladı:

Çerezler, tarayıcı tarafından belirli bilgileri depolamak için kullanıcının cihazında depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemizi aynı cihazla bir sonraki ziyaretinizde, çerezlerde saklanan bilgiler web sitemize ("Birinci Taraf Çerezi") veya çerezin ait olduğu başka bir web sitesine ("Üçüncü Taraf Çerezi") gönderilir.

Çerezde saklanan ve iade edilen bilgiler aracılığıyla, ilgili web sitesi kullanıcının zaten son cihazının tarayıcısıyla ona eriştiğini ve ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgileri, web sitesini kullanıcıya göre en iyi şekilde görüntüleyebilmek için kullanırız.

Ancak, aygıtta yalnızca çerezin kendisi tanımlanır. Kişisel verilerin daha fazla depolanması yalnızca kullanıcı bize açık rızasını verirse veya bu depolamanın sunulan ve çağrılan hizmeti kullanabilmek için kesinlikle gerekli olması durumunda gerçekleşir.

 

Çerez kullanımını onaylama

Bu web sitesinde hizmet sunmak için kesinlikle gerekli olmayan çerezler, yalnızca onayınızı verdikten sonra kullanılır. Kullanıcı, web sitesinde tarafımızca verilen bir bildirime ("çerez başlığı") dayalı olarak çerezlerin kullanılmasına izin vererek, çerezlerin kullanılmasını kabul eder.

Kullanıcı, çerez ayarlarını istediği zaman, örneğin tek tek çerez kategorilerini etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak ayarlayabilir.

 

Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması veya silinmesi

Kullanıcı, tarayıcısını, çerezlerinin cihazında depolanmasını genellikle önleyecek şekilde ayarlayabilir veya her seferinde çerez ayarını kabul edip etmeyeceği sorulur. Ayarlandıktan sonra kullanıcı çerezleri istediği zaman silebilir. Her şeyin nasıl çalıştığı, ilgili web tarayıcısının yardım işlevinde açıklanır veya Google üzerinden burada arama yapılır.

Çerezlerin genel olarak devre dışı bırakılması, bu web sitesinin işlevsel kısıtlamalarına yol açabilir.

 

Yasal dayanak

Kullanıcı, web sitesinde bizim tarafımızdan verilen bir bildirime dayanarak çerezlerin kullanılmasına izin vermişse ("çerez şeridi"), veri işlemenin yasallığı, Madde 6 (1) cümle 1'e dayanmaktadır. bir GDPR. Herhangi bir rızanın istenmemesi halinde, 6 ncı para 1 cümle 1 md. f GDPR, çerezlerin kullanımı için yasal dayanaktır.

 

Kullanılan çerez kategorileri:

1. Kesinlikle gerekli çerezler
Kesinlikle gerekli olan çerezler yalnızca web sitesinin operatörü tarafından kullanılır. Bu çerezler, bu web sitesinin amaçlandığı gibi kullanılamadığı işlevleri sağlar. Bu nedenle, kesinlikle gerekli çerezler ayrı ayrı devre dışı bırakılamaz veya etkinleştirilemez.

2. İşlevsel çerezler
İşlevsel çerezler, bu web sitesinin kullanıcı tarafından zaten sağlanan bilgileri kaydetmesini ve buna dayalı geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş işlevler sunmasını sağlar. Bu çerezler yalnızca anonimleştirilmiş bilgileri toplar ve saklar. Bu çerezler diğer web sitelerindeki kullanıcı hareketlerini izlemez.

3. Performans çerezleri
Performans çerezleri, bu web sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplar. Web sitesi operatörü, web sitesinin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek için bu çerezleri kullanır.

İşlevsel ve performans çerezlerinin devre dışı bırakılması bu web sitesinin işlevsel kısıtlamalarına yol açabilir.

4. Pazarlama / üçüncü taraf çerezleri
Pazarlama / üçüncü taraf çerezleri, diğer şeylerin yanı sıra harici reklam şirketlerinden gelir ve kullanıcı tarafından ziyaret edilen web siteleri hakkında bilgi toplamak için kullanılır; kullanıcı için hedef grup odaklı reklam oluşturmak.

5. Üçüncü Taraf İçeriği
Bu web sitesi, üçüncü şahıslar tarafından kendi sorumlulukları altında sağlanan içerik veya işlevsellik sunabilir. Bu üçüncü taraf sağlayıcılar, örneğin kullanıcı etkinliğini izlemek veya tekliflerini kişiselleştirmek ve optimize etmek için kendi çerezlerini ayarlayabilir.

 

Web sitemiz için kullandığımız çerezlerle ilgili ayrıntılar:

1. Kesinlikle gerekli çerezler

Sağlayan Isim Amaç Geçerlik
Bu web sitesi  bbreite Akıllı telefonlar için görüntülerin optimize edilmesi  1 yıl 
Bu web sitesi  cookie_dismiss_ty
p
Kullanılacak çerez kategorilerinin kararını hatırlar  1 yıl 
Bu web sitesi  immopro_flaecheb Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_flaechev Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_land Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_lat Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_lng Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_objekttyp Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_ort Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_plz Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_preisb Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_preisv Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_rad Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_show_obje
ct
Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_sp Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_stadtteil Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_strasse Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_ussid Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_wo Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_zimmerb Nesne arama  7 gün 
Bu web sitesi  immopro_zimmerv Nesne arama  7 gün 
  notified-Internet
Notify
   
Bu web sitesi  PHPSESSID Oturum kimliği  tarayıcıyı kapatarak 
Bu web sitesi  resolution Akıllı telefonlar için görüntülerin optimize edilmesi  7 gün 
  SLG_GWPT_Show_Hid
e_tmp
   


2. Fonksiyonel çerezler

Sağlayan Isim Amaç Geçerlik
  mindsparktb_23057
8682
   
  SLG_wptGlobTipTmp    


3. Performans çerezleri

Sağlayan Isim Amaç Geçerlik
Kullanılabilir giriş yok


4. Pazarlama / üçüncü taraf çerezleri

Sağlayan Isim Amaç Geçerlik
Kullanılabilir giriş yok


Şu anda bu kategorileri kabul ettiniz:


Burada izin ayarlarınızı değiştirebilirsiniz:


 
Google +1 kullanımı için veri koruma beyanı
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.

Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.

 
Twitter kullanımı için veri koruma beyanı
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter https://twitter.com/privacy

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern.

 
Gizlilik Politikası

1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff auf diese Webseite werden verschiedene Informationen gespeichert. Unter anderem: IP-Adresse, Browser, Betriebssystem, Uhrzeit/Datum des Zugriffes, Name der zugegriffenen Datei, Zugriffsstatus und die Datenmenge. Diese Daten dienen ausschließlich zu statistischen Zwecken. Die Daten werden nicht an Dritte, auch nicht in Teilen, weitergegeben.

6. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.


 
Bu internet sayfasındaki veri işlemesi
Wir erheben und speichern automatisch Informationen in Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind Browsertyp/ Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL und Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

 
Facebook eklentileri (beğen butonu)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

 
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Wir nutzen die Funtkion "Aktivierung der IP-Anonymisierung" auf dieser Webseite. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringenDie im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 
İptal koşulları

Verbraucher haben das folgende gesetzliche Widerrufsrecht:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:

Mobile Konsept Gayrimenkul
Cumhuriyet, 504/1. Sk. 12-8, 12-8
48303 Fethiye - Muğla

Cep: +90 552 448 5635
ePosta: info@bestturkeyproperties.com

Bunun için ekteki örnek rücu formunu kullanabilirsiniz; ancak bu formun kullanılması şart değildir.

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise:

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.